جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

طراحی چهره شهید باکری با شن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طراحی چهره شهید باکری با شن

Loading the player...

پیرمرد انباردار خوشحال بود می گفت از صبح یک بسیجی اومده که مثل تانک کار می کنه اگر فرماندهشو پیدا کنم ازش می خوام که منتقلش کنه به بخش ما آخه من پیرمرد که نمی تونم هر روز این همه بار را جابجه کنم بعد هم چوان بسیجی را صدا زد که به ما نشان بده تاچشمم بهش افتاد زبونمون بند اومد گفتم شما می دونین ایشون کیه گفت نمی دونم ایشون مهدی باکریه فرمانده لشگر عاشورا و ... .