جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

ضربان زندگی در رگ های دریاچه ارومیه

ضربان زندگی در رگ های دریاچه ارومیه


دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر بی رمق بود با افزایش ۱۶۷ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و رهاسازی ۱۵۶ میلیون مترمکعب از آب ۴ سد استان به این دریاچه در ماه های اخیر نفسی دوباره گرفته است . آقای دوستی رضایی مدیر دفتر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه ای آدربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با اعلام اینکه آبهای ورودی نه تنها باعث افزایش سطح و حجم آب دریاچه گردیده گفت: آب های وروری سبب حل شدن رسوبات نمکی و افزایش ۴۸ سانتی متری عمق این دریاچه شده است. آقای سرخوش ، مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز با بیان اینکه از سال ۹۴ که آغاز پروژه های ستاد احیای دریاچه بود تاکنون ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه ها اخذ شده گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان نیزاعتبار مصوب سال ۹۷ بود که به صورت کامل دریافت شده و این امر باعث روند روبه رشد و پیشرفت پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه شده است. در حال حاضر سطح تراز دریاچه ارومیه۱۲۷۰/۵۹ سانتی متر بالاتر از سطح آب های آزاد که نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۳۰ سانتی متر افزایش دارد .