صدای پای زاب

این مستند به معرفی رودخانه زاب می پردازد . از به هم پیوستن صدها جویبار و رود پدید می آید و در جنوب غربی استان آذربایجان غربی چهارصد کیلومتر را می پیماید و رنگ غریب به رخساره طبیعت پیرانشهر و سردشت می دهد و زندگی مردم این حوالی را شادابتر میکند و سپس وارد خاک عراق می شود.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

نویسنده ، کارگردان و تهیه کننده : محمدابراهیم حائری

مدیر تصویربرداری : بیژن رحمتی

دستیار صدا وتصویر : احسان اصغری

گوینده : افشار مزدگیر