شبهای ایران

شبهای ایرانی ، برنامه ای است با رویکرد فرهنگی ، اجتناعی و تفریحی که به منظور ایجاد لحظاتی پربار و ایجاد امید و سرگرمی در مخاطبان در سراسر کشورتهیه و پخش می شود .

در این برنامه به معرفی فرهنگ ، جاذبه های تاریخی و گردشگری استان ، عوامل همبستگی فرهنگی در جامعه ، معرفی نمونه هایی از آثار فرهنگی و هنری از طریق تولید بخش های کوتاه و تاثیرگذار ، مفاخر ملی استان و مصاحبه با مشاغل شبانه و ... از اهداف این برنامه می باشد.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : هادی قدرپوران

نویسنده : فریده قهرمانی

گزارشگر : مجتبی سعیدی

گوینده : محسن صادقیان

تاریخ تولید: 1395