سئوگی سارایی

برنامه سئوگی سارایی برنامه ای موضوع محور است که به موضوعات مختلف زن و خانواده می پردازد . این برنامه همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت ۱۰:۱۰ الی ۱۱ تهیه و پخش می شود . ساختار برنامه مجله ای و حاوی بخشهای متنوع و متفاوت می باشد اجرای برنامه را دو مجری بعهده دارند مجری خانم به عنوان مجری اصلی در کل برنامه حضور دارد و مجری آقا که اجرای بخش گفتگو  با کارشناس را بعهده دارد.

 برنامه سئوگی سارایی به صورت مجله ای با آیتم های متنوع از جمله گزارش ،خانه داری ، سلامت و تغذیه ، گون دانیشیق ،ساغ جان ، بیر سئوال بیر جواب ، بیلمه لی لر ، نمایش، ...با رویکرد ارشادی و تربیتی بر مبنای تعالیم اسلامی و توجه ویژه به عرصه سلامت و سبک زندگی پرداخت می کند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : حمیرا آذرخش

گوینده : خانم تقی پور

گزارشگر : رها بابازاده

نویسنده : سعید جلوه گری و خانم آفریده

دستیار تهیه : هاشم طلوعی

تاریخ تولید: 1396