سلام یاشایش (7:10 الی 8)

برنامه سلام یاشایش ایام هفته به جز روزهای تعطیل به مدت ۵۰ دقیقه از شبکه استانی چی چست تهیه و پخش می شود .

آیتم های برنامه گزارش ، خبرهای استانی ، هواشناسی ، ترافیک ، مطالب صبحگاهی ، ارتباط با مسئولین و ... می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لیدا خاکپاکیان

گویندگان : بیتا علیپور و مریم آفریده

گزارشگر : مجتبی سعیدی

تاریخ تولید: 1398