سلام یاشایش

برنامه سلام یاشایش هر روز صبح از ساعت 6:30 به تهیه کنندگی رضا خاکمردانی از شبکه استانی صدای آذربایجان غربی تهیه و پخش می شود .

هر صبح رادیو چی چست ، بانوای این برنامه راهی کار و شروع روزی با انرژی می شوند .این برنامه رویکرد امید آفرینی و ترغیب به زندگی سالم ، نشاط انگیزی و پرداخت به جنبه های اجتماعی از قبیل سلامت ، ورزش و مسائل مبتلا به اجتماع و ... را خواهد داشت .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : رضا خاکمردانی

دستیار تهیه : هاشم طلوعی

گویندگان : کاظم معلم و مریم آفریده

گزارشگران : مجتبی سعیدی ، مجتبی حاجی  وندایی

تاریخ تولید: 1395