رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سریال معمای شاه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سریال معمای شاه

Loading the player...

دانلود

ایران فدای اشک و خنده تو//دله پر و تپنده تو

فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو

ایران اگر دل تو را شکستند//تورا به بند کینه بستند

چه عاشقانه بی نشانی//که پای درد تو نشستند

کلام شد گلوله باران //به خون کشیده شد خیابان

ولی کلام آخر این شد //که جان من فدای ایران

تو ماندی و زمانه نو شد //خیال عاشقانه نو شد

هزار دل شکست و آخر //هزارو یک بهانه نو شد

ایران به خاک خسته تو سوگند//به بغض خفته دماوند

که شوق زنده ماندن من //به شادی تو خورده پیوند

ایران / اگر دل تو را شکستند//تو را به بند کینه بستند

چه عاشقانه بی نشانی//که پای درد تو نشستند