سحرله سجاده

وقتی که سحرگاهان ، فرشتگان الهی بانگ بر می دارند که زمین و زمان تسبیح خداوند را می گوید ای بندگان ، بپا خیزید و تجدید عهد با یکتای بی همتا نمائید ، بندگان شاکر می توانند نوای عبادت را از رادیو چی چست و برنامه سحرله سجاده بشنوند .

برنامه سحرله سجاده هر روز صبح قبل از اذان به تهیه کنندگی رضا خاکمردانی ازشبکه استانی چی چست تهیه و پخش می شود . از جمله اهداف این برنامه عرضه و معرفی جذابیت های زندگی دینی و آرامش و خوشبختی می باشد. در این برنامه به تبیین آثار ارتباط ، توجه و توسل به پیشوایان معصوم (ع) و تعمیق ایمان مردم به امور  معنوی و استمرار حیات از این دنیا تا جهان آخرت و ... پرداخت می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : رضا خاکمردانی

گوینده و نویسنده : مجتبی سعیدی

تاریخ تولید: 1397