حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷

سبدبافی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سبدبافی

Loading the player...

دانلود

سبد بافی كی از صنایع دستی قدیمی و سنتی آذربایجان غربی می باشد كه د رگذشته نقش فراوانی در زندگی مردم این منطقه داشته است و گوناگونی و تنوع استفاده از این سبد ها مشهود بوده است یكی از موارد استفاده این سبد ها صنعت عسل و كندو داری می باشد و عسل به دست آمده از این سبد ها دارای عطر ،مزه و خاصیت بهتری نسبت به كندوهای معمولی می باشند.