حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷

ساغ یاشا 3 تیر (سنگ های کیسه صفرا ) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ساغ یاشا 3 تیر (سنگ های کیسه صفرا )

دانلود

ساغ یاشا 3 تیر (سنگ های کیسه صفرا )

دکتر بصیرنیا - متخصص جراحی عمومی