رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

رسانه ملی امروز با تمام توان به حفظ و ترویج زبان فارسی اهتمام دارد - نمایش محتوای روابط عمومی

 

 

رسانه ملی امروز با تمام توان به حفظ و ترویج زبان فارسی اهتمام دارد

رسانه ملی امروز با تمام توان به حفظ و ترویج زبان فارسی اهتمام دارد


روابط عمومی / رویدادهای مرکز

دکتر مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه آموزش سیما و رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان فارسی رسانه ملی در چهاردهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در ارومیه با تاکید بر نقش اصلی زبان فارسی و ادبیات ایرانی بعنوان زبان محوری علم در جهان دیروز ؛ از زبان فارسی بعنوان پشتوانه اصلی میراث اسلامی یاد کرد .

دکتر احمدی افزادی در این همایش گفت : علت اصلی نگاه غرب به شرق و توجه کامل غرب به فرهنگ شرقی بواسطه زبانهای جامع فرهنگی و تمدنی و غنای زبانی شرق است . وی با تاکید بر کارکرد اصلی رسانه افزود : امروز رسانه ملی با تاکیدات رهبر معظم انقلاب و راهبردهای ریاست سازمان صداوسیما در صدر نقش آفرینی جریان ساز در حوزه تمدنی زبان فارسی است . رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان فارسی صداوسیما در ادامه افزود : معاونت سیما با توجه به گستردگی شبکه های سراسری و میزان بالای نفوذ این شبکه ها در ایران با بیش از 80 درصد بیننده  ، اقدام به راه اندازی این ستاد کرده و شبکه آموزش بعنوان شبکه محوری زبان فارسی همراه با شبکه های یک ، دو  و سه بعنوان شبکه های معین ، انجام این مهم را بر عهده دارند . مدیر شبکه آموزش اضافه کرد : موج بزرگ حفظ و ترویج زبان فارسی در شبکه های سراسری با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن های زبان فارسی دانشگاههای بزرگ کشور و نیز دستگاههای متولی موضوع در حال شکل گیری دوباره است و برنامه های متعددی بزودی با محوریت این ستاد ، علماء و برنامه های موجود و قبلی تهیه و پخش خواهد شد .

آدرس کوتاه :