دیار به دیار

برنامه دیار به دیار با هدف آشنایی بیشتر مردم با توانمندیهای روستا جهت گردشگری و نیز سرمایه گذاری و انسجام فعالیتهای اقتصادی در زمینه های مختلف تهیه و پخش می شود.

برنامه دیار به دیار هر هفته به معرفی یکی از روستاهای استان و توانمندی های آنان در زمینه های کشاورزی، دامپروری، گردشگری، صنایع دستی ،آداب و رسوم، وجه تسمیه روستا، معرفی کارآفرینان و... را به تصویر می کشد

معرفی جاذبه های روستا ،مصاحبه کار آفرینان، معرفی محصولات کشاورزی و دامی و ... از آیتم های مختلف این برنامه است.

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

تهیه کننده وکارگردان :علی سهیلی نژاد

تصویر بردار :مقصود رستم زاده

 مجری وگزارشگر جعفر پاکنیا