رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

در مسیر توسعه با حضور مهندس شکری مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

در مسیر توسعه با حضور مهندس شکری مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

دانلود

در مسیر توسعه با حضور مهندس شکری مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان