حضور حماسی

برنامه حضور حماسی از ساعت 7 صبح هفتم اسفند 94 تا ساعات پایانی انتخابات با آیتم های متنوع از جمله گزارش از سطح شهر ارومیه، روستاهای اطراف و ارتباط با شهرستان های استان و مراکز صدا و سیمای استان های همجوار، اخبار، مسابقه پیامکی و تلفنی، ارتباط با فرمانداران، ائمه جمعه شهرستان ها، مجریان و برگزارکنندگان ستاد انتخابات، موسیقی سرود و ...به حضور حماسی مردم در پای صندق های رای خواهد پرداخت.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : مرجان جوادی

گوینده : مجتبی حاجی وندایی

گزارشگر : صادقیان

تاریخ تولید: 1394