حریم

برنامه حریم چهارشنبه ها از ساعت 11:30 الی 12:10 به تهیه کنندگی هادی قدرپوران پخش می شود هدف از ارائه این برنامه آشنایی مخاطبان با مسائل حقوقی و قانونی به نحوه دفاع از حقوق فردی و ... می باشد . در ضمن این برنامه ، یک برنامه مشارکتی با دادگستری استان می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : هادی قدرپوران

دستیار تهیه : هاشم طلوعی

گوینده : سعید حاجی زاده

گزارشگر : سعیدی 

تاریخ تولید: 1394