جوانه های چی چست

برنامه جوانه های چی چست کاری از صدای مرکز آذربایجان غربی با هدف همراهی و آگاه سازی نوجوانان استان از مسائل مختلف علمی ، فرهنگی و ورزشی و ... تولید می شود . این برنامه روزهای فرد هر هفته از ساعت 17:40 الی 18 پخش می گردد .

آیتم های برنامه حرف اول ، حرف آخر ، داستانک ، بگو تا شنیده شوی ، با کنکوری ها و ... می باشد که هر یک به نوعی دغدغه های این قشر آینده سازمی پردازد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : روشنک ذوالفقاری

نویسنده : مومنی

گویندگان آیتم ها : فرناز آزادی ، نیما اسکندری ، احسان مختاری و سعید عبدالهی

تاریخ تولید: 1395