رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

جمع خوانی قرآن کریم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جمع خوانی قرآن کریم

گزارش تصویری از مراسم جمع خوانی قرآن کریم

عکاس : جواد شکرالهی