رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

جلسه شورای اداری با حضور رییس جمهور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جلسه شورای اداری با حضور رییس جمهور

جلسه شورای اداری و افتتاح همزمان پروزه های اقتصادی و زیربنایی با حضور رییس جمهور