حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳ اسفند ۱۳۹۷

تقدیر و تشکر استاندار و رئیس کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان - نمایش محتوای روابط عمومی

 

 

تقدیر و تشکر استاندار و رئیس کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان