بیزیم ائل لر

برنامه بیزیم ائل لر به صورت مستند گزارشی به تاریخ ، فرهنگ ، آداب و رسوم و ادبیات شفاهی روستاها ، ابنیه و آثار تاریخی و باستانی ، شخصیت های ادبی و هنری و تاریخی مردم منطقه می پردازد و وقایع تاریخی منطقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . برنامه با هدف معرفی روستاها به عنوان مکانی فرهنگی تصاویری از تپه تاریخی و مردمان روستا به نمایش می گذارد .

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده ، کارگردان و گوینده : غلامرضا نیکنام

تصویربردار : بیژن رحمتی