برندگان مسابقه عکس دهه فجر انقلاب اسلامی

مهدی کریمی 

احمد صمدلویی

مهدی صمد زاده

رقیه گرگانلو

اکبر محمد پور

صغری سانوزی

محرم حسنلو

سبحان یادگار

آدم پیرا

فرزانه کیخا