برندگان برنامه نوروز گولی

1. الناز مربی

2. غلامحسین علایی

3. غلامحسین حسسن زاده