اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه موج ورزش

برندگان برنامه موج ورزش


 

1. حبیب قنبریان

2. کبری فخری

3. علیرضا توتونچی

4. فاطمه عمیقی

5. بهرام هاشم زاده

6. طاهره نصیرزاده

 

 

آدرس کوتاه :