اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه موج جوانی

برندگان برنامه موج جوانی


 

1. محمد حیدری

2. سالار رفیعی

3. رباب زمانی نژاد

4. بتول کاظمی راد

5. نیکا سلطانی

6. شهربانو غنی زاده

7. سوسن حسین خواه

8. ملیحه میلانی

 

 

آدرس کوتاه :