اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام


 

1. احمد سرخوش

2. سمیه نقیلو

3. فهیمه حسن پور

4. عزیزه فرجی

 

 

آدرس کوتاه :