برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

 

1. سحر آقایی

2. سلطان نامور

3. سهیلا احمدپور

4. لیلا عباسی

آدرس کوتاه :