اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام


 

1. حسین آق گندی

2. فرهاد کوهستانی

3. لاله رحیمی

4. گوهر حیدری

5. محمد شکوری

6. امیر ریاحی

 

 

آدرس کوتاه :