برندگان برنامه بیرآخشام بیرسلام

1. فرشید ناطقیان

2. رقیه نوبخت

3. زهرا شکوری