برندگان برنامه اولدوز

1. رسول علیپور

2. عزیز موسی زاده

3. لیلا عباسی