حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۷

برنامه ساغ یاشا (ژنتیک و پیشگیری از بیماری ها) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه ساغ یاشا (ژنتیک و پیشگیری از بیماری ها)

دانلود

برنامه ساغ یاشا (ژنتیک و پیشگیری از بیماری ها)

دکتر سخی نیا - متخصص ژنتیک انسانی