رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

برنامه ساغ یاشا (سنگ های کیسه صفرا ) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه ساغ یاشا (سنگ های کیسه صفرا )

دانلود

برنامه ساغ یاشا (سنگ های کیسه صفرا )

دکتر بصیرنیا - متخصص جراحی عمومی