برنامه زنده بیدمشک

برنامه بوی بیدمشک در بهار د انگیز طبیعت بوی دلنشین شکوفه های بیدمشک در آغازین روزهای سال 97 هر روز میهمان شنوندگان صمیمی و همیشگی رادیو چی چست می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان : زینب اسمی ، رسول زاده ، جوادی ، قدرپوران و خاکمردانی

تاریخ تولید: 1396