باخیش

در جامعه امروزی ما مسائل مشکلات و معضلات مختلفی وجود دارند که خاص اقشار مختلف جامعه بوده و موجبات نارضایتی شهروندان را سبب شده اند و چه بسا که حل ورفع آنها غیرممکن نبوده و به راحتی با اندک تلاش و هماهنگی دستگاههای زیربط حل شدنی اند اما با عنایت به اینکه گاهی مواقع این مسئله در لایه های مختلف جامعه مستقر بوده و از نظر دست اندرکاران و مسئولین مربوطه دور نگه داشته شده اند و همچنان لاینحل مانده و از عوامل موثر در نارضایتی شهروندان از مسئولین استان و حتی گاهاً نظام بوده اند و بعضاً منشا بروز معضلات و مشکلات اجتماعی دیگری نیز در جامعه گردیده اند .

برنامه باخیش می تواند از یک سو با انعکاس مشکلات و معضلات اجتماعی و انتظارات و خواسته های به جا و قانونی شهروندان از مسئولین موجبات اعتماد بیشتر مردم به رسانه را فراهم کرده و از سویی دیگر با پخش پاسخ مسئولین به سوالات مطروحه و نظر آنها در خصوص موضوع به نوعی موجبات هماهنگی دستگاههای ذیربط را فراهم آورده و در نهایت مشکلات و معضلات اجتماعی شهروندان را رفع می کند . 

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده ، کارگردان و گزارشگر : مهراب آقاپور

مدیر برنامه ، دستیار تهیه و منشی صحنه : ناصر محمدزاده

تصویربردار : وحید معجنی