سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

اینترنت و خانواده - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اینترنت و خانواده

Loading the player...

دانلود

تأثیرات فضای مجازی بر خانواده خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماع است و حفظ کارکردهای آن برای جامعه اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل باید آن را از آسیب های تغییراتی که در گذر زمان در جامعه رخ می دهد، حفظ کرد. تأثیر اینترنت بر زندگی خانوادگی موجب نگرانی برخی جامعه شناسان شده است. به تعبیر گیدنز «برخی از جامعه شناسان، بیم آن دارند که گسترش فن آوری اینترنت به انزوا و انفراد اجتماعی روزافزون منجر بشود. بنابر استدلال آنان، یکی از آثار و عواقب دسترسی فزآینده به اینترنت در خانوارها، این است که مردم اوقات مفید خود را کمتر با خانواده و دوستان می گذرانند.». اینترنت و فضای مجازی که به وسیله آن ایجاد می شود، به دلیل فقدان وابستگی به زمان و مکان، می تواند تمایز میان فضاهای مختلف را از بین ببرد. به عنوان مثال مرز فضای خانه و محل کار از بین می رود، خانه می تواند بدون هیچ تغییری تبدیل به بخشی از محل کار شود. بسیاری از کارمندان در خانه به کارشان ادامه می دهند از جمله باز کردن صندوق پست الکترونیکی یا به پایان رساندن کارهایی که در طول روز قادر به تکمیل آنها نبوده اند. به این ترتیب تماس و مراوده انسان ها با یکدیگر کاهش می یابد و روابط و مناسبات شخصی تحلیل می روند. از طریق اینترنت، افراد بدون تغییر مکان و پیمودن مسافت از نظر ارتباطی، در کنار دیگری قرار گیرند و در سمت مقابل می توانند در یک فضای فیزیکی قرار داشته باشند و با اطرافیان خود ارتباط برقرار نکنند. این مسأله برای اعضای خانواده و به ویژه همسران مخاطرات بسیاری را به دنبال دارد. یکی از نیازهای اصلی انسان برقراری ارتباط با دیگران است و در مورد همسر، انتظار برقراری ارتباط افزایش می یابد، اما زمانی که فرد این نیاز خود را از طریق اینترنت تأمین کند، ارتباط با همسر خود را کاهش می دهد. به این ترتیب یکی از نیازهایی که باید در فضای خانواده تأمین شود برای همسر او بی پاسخ می ماند و میزان رضایت او از زندگی خانوادگی کاهش می یابد. علاوه بر این، حضور در فضای مجازی سبک زندگی و فرهنگ را دچار تغییر می کند و ارزش های جدید، مطالباتی را از همسر به دنبال خواهد داشت که منشأ بسیاری از تعارضات و تضادها میان همسران است. تفاوت میان ارزش ها علاوه بر زوجین ممکن است روابط والدین و فرزندان را تحت تأثیر قرار دهد. هر نسل به طور طبیعی با نسل پیش از خود تفاوت هایی دارد، اما اگر تفاوت ها در عقاید زیاد باشد از آن به شکاف نسل ها تعبیر می شود. اینترنت در افزایش شکاف نسل ها مؤثر است، زیرا فرزندان از طریق آن به اطلاعاتی دست پیدا می کنند که والدین فاقد آن هستند. همچنین در تعامل با فضای جهانی، فرزندان به ارزش هایی احساس تعلق می کنند که وابسته به دنیای مدرن است و ممکن است با نظام ارزشی جامعه یا فضای خانوادگی آنها متفاوت باشد و به همین سبب میان والدین و فرزندان تعارضاتی ایجاد شود. نتیجه گیری اینترنت فضایی است که انبوهی از فرصت ها و تهدیدها را برای انسان امروز به ارمغان آورده است که به پاره ای از آنها اشاره شد. به طور خلاصه اینترنت ما را از فضای محلی خود خارج می کند و به جهان پیوند می زند. همچنین دنیای سنتی را از صحنه خارج و عرصه را برای زندگی مدرن گسترش می دهد. اینترنت مانند بسیاری از محصولات رشد علم، پیامدهای مثبت و منفی دارد که باید منطقی با آنها برخورد کرد و نمی توان به طور مطلق آن را نفی یا اثبات نمود. «فضای مجازی از سویی دسترس پذیری و حس اطمینان را تقویت می کند و از سویی فرصت های جدیدی برای فریبکاری و بازنمایی های غلط ایجاد می کند.» زندگی در دنیای امروز برای همه افراد به نحوی با اینترنت پیوند خورده است. به همین دلیل باید نسبت به مخاطرات و امکانات استفاده از فضای مجازی آگاهی یابند. یکی از نیازمندی هایی استفاده از اینترنت افزایش سواد رسانه ای است که می تواند افراد را در پیشگیری از مخاطرات یاری دهد. «سواد رسانه ای مفهوم عامی است که مهارت های مختلفی را شامل می شود؛ از جمله: سواد خواندن، سواد بصری، سواد رایانه ای و غیره. به عبارتی سواد رسانه ای شامل مجموعه ای از چشم انداز هاست که مخاطبان به طور فعالانه برای در معرض رسانه قرار گرفتن از آن استفاده می کنند.». به این صورت همه اعضای خانواده می توانند در کنار یکدیگر از فضای مجازی استفاده کنند و با نظارت و همراهی والدین مخاطرات آن برای فرزندان از بین می رود.