ایستگاه ورزش

برنامه ایستگاه ورزش ، به استثنای ایّام تعطیل هر روز از ساعت 8:35 الی 9:05 به تهیه کنندگی رضا خاکمردانی به صورت زنده پخش می شود در این برنامه رویدادهای ورزشی استان در حاشیه و متن مورد بررسی قرار می گیرد . انگیزش مخاطبان برای ورزش همگانی و صبحگاهی از اهم اهداف این برنامه است دراین برنامه سعی می شود با قهرمانان و نخبگان ورزشی استان مصاحبه به عمل آمده و الگوسازی ورزشی برای نسل جوان نیز مدنظر است . همچنین پیشکسوتان در این برنامه معرفی شده و مورد تجلیل قرار می گیرند .

در بعد دیگر مسئولین ورزشی استان و روسای هیئتهای ورزشی استان درخصوص مشکلات و اجرائیات امور ورزش استان مورد سوال قرار می گیرند .  

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده مجری اصلی برنامه : نیما زرگرزاده

گوینده بخش خبرهای ورزشی : محسن صادقیان

دستیاران برنامه : علی هناره و ابوالفضل اخوان

صدابرداران : یوسف صمدی – فرزاد خشمان – علی رحیمی – مرتضی آرش مهر و امید پری زاده

نویسنده : رضا خاکمردانی

گزارشگران : لطیف بابازاده و محسن صادقیان

تهیه کننده : رضا خاکمردانی 

تاریخ تولید: 1394