ایستگاه ورزش

ایستگاه ورزش هر روز به جز جمعه ها از ساعت 8:30 الی 9 به صورت زنده به تهیه کنندگی رضا خاکمردانی از شبکه استانی چی چست تهیه و پخش می شود در این برنامه  رویدادهای ورزشی استان در حاشیه و متن مورد بررسی قرار می گیرند . انگیزش مخاطبان برای ورزش همگانی و صبحگاهی از اهم اهداف این برنامه است . در این برنامه سعی می شود با قهرمانان و نخبگان ورزشی استان مصاحبه به عمل آمده و الگوسازی ورزشی برای نسل جوان نیز مدنظر است همچنین پیشکسوتان در این برنامه معرفی شده و مورد تجلیل قرار می گیرند . در بعد دیگر مسئولین ورزشی استان و روسای هیئتهای ورزشی استان درخصوص مشکلات و اجرائیات امور ورزش استان مورد سوال و بررسی قرار می گیرد . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : رضا خاکمردانی

گوینده مجری برنامه : نیما زرگرزاده

گوینده بخش خبرهای ورزشی : محسن صادقیان

دستیار برنامه : علی هناره و ابوالفضل اخوان

صدابرداران : یوسف محمدی – فرزاد خشمان – علی رحیمی – مرتضی آرش مهر و امید پریزاده

نویسنده : رضا خاکمردانی

گزارشگران : لطیفه بابازاده و محسن صادقیان 

تاریخ تولید: 1394