ایستکلر (8:35 الی 9)

ایستکلر برنامه ای است برای پیگیری خواسته ها و نیازهای مخاطبان از مسئولان و پیگیری مشکلات هم استانی های عزیز و دریاتفت پاسخ برای موارد مطرح شده می باشد . این برنامه در ایام هفته از ساعت ۸:۳۵ به صورت زنده پخش می شود . از جمله اهداف این برنامه ارتقاء آگاهی و تعمیق باور عمومی نسبت به رعایت نظم و قانون، ارتقاء سطح خیر خواهی عمومی تعمیق روحیه تعاون و ایثار و اهتمام داشتن نسبت به حل مسائل و مشکلات دیگران شیوه خدمت رسانی دستگاههای اداری به مردم و ...

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : آقای عبدالی

گوینده : الناز بهزادفر

گزارشگر : مجتبی سعیدی

تاریخ تولید: 1398