اقتصاد پویا

برنامه اقتصاد پویا به تعریف اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید داخلی ، مدیریت مصرف ، تغییر در ساختارهای اقتصادی موجود ،  صنعت و کشاورزی ، مدیریت منابع ذخیره داخلی و حمایت از کارآفرینان و ... می پردازد .

این برنامه بیشتر در راستای شعار سال پرداخت می کند که هر روز به جز جمعه ها ، ساعت 15:40 از شبکه استانی چی چست تهیه و پخش می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده ، نویسنده و گوینده : مریم شیری

گزارشگر : مجتبی سعیدی

تاریخ تولید: 1395