رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

افزایش تراز دریاچه ارومیه

افزایش تراز دریاچه ارومیه


ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی

نظری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در جمع خبرنگاران بارندگی های اخیر و آثار اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه عامل بهبود وضعیت دریاچه چی چست عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه 91 متر و 127 سانتی متر است که نسبت به سال آبی 98-97 یک متر و 64 سانتی متر و نسبت به هشت سال گذشته یک متر و 83 سانتی مترافزایش یافته است. در حال حاضر وسعت دریاچه ارومیه بیش از 96 کیلومتر مربع و حجم آب آن نیز 5/3 میلیاردمترمکعب است. نظری همچنین گفت : ستاد احیای دریاچه ارومیه امسال برای احیای دریاچه ارومیه از تمام حقابه دریاچه در پشت سدهای استان استفاده خواهد کرد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: در سال گذشته شهر ارومیه 302 روز سالم، 47 روز پاک،13 روز ناسالم برای گروههای حساس و3 روز ناسالم داشته است.