اسامی برندگان مسابقه زیباترین سلفی با پرجم جمهوری اسلامی

اسامی برندگان مسابقه زیباترین سلفی با پرجم جمهوری اسلامی


????اسامی برندگان مسابقه زیباترین سلفی با پرجم جمهوری اسلامی

??امیررضا اسماعیلی و امیرمحمد سماوری آذر از ارومیه
??فاطمه غلامی اصل از ارومیه
??ناهید علیپور روستای هاسون بزرگ  ماکو
??نوید حمیدی از ارومیه
??یسنا اشرفی از مهاباد

آدرس کوتاه :