اخبار داخلی مرکز

اسامی برندگان مسابقه زیباترین سلفی با پرجم جمهوری اسلامی

اسامی برندگان مسابقه زیباترین سلفی با پرجم جمهوری اسلامی


????اسامی برندگان مسابقه زیباترین سلفی با پرجم جمهوری اسلامی

??امیررضا اسماعیلی و امیرمحمد سماوری آذر از ارومیه
??فاطمه غلامی اصل از ارومیه
??ناهید علیپور روستای هاسون بزرگ  ماکو
??نوید حمیدی از ارومیه
??یسنا اشرفی از مهاباد

آدرس کوتاه :