اسامی برندگان برنامه ضیافت

اسامی برندگان برنامه ضیافت  : 

1- امیر سیفلو 

2- محمدرضا قاسمی 

3- عذرا کیومرثی 

4- رقیه قنبری 

5- احمد محمدپور قره باغ 

6- الهام لطفی شورگلی 

7- زینب بنی تهیمی 

8- جعفر قاسمی بکتاش 

9- سحر خلیل پور 

10- حمید عربی