اسامی برندگان برنامه رادیوئی

اسامی رندگان برنامه ایستگاه ورزش :

1- ولی نقی لو                                  8- ملیحه همزه پور

2- سارا نادری                                 9- اسدالله جبارزاده

3- آذر رضایی                                10- ماهرخ فلاحی

4- مهدی بخت بیدار                          11- عسل محمدی

5- فرشید رضایی                             12- پیمان سعدی

6- حکیمه پروی راد                          13- الناز غلامپور

7- علی آقاپورلو