اسامی برندگان برنامه آخارسولار

1- ماهور جیلان 

2- اسحاق جعفری 

3- سهیلا نوری