اذان نغمه سی

ویژه برنامه اذان نغمه سی در تمامی ایام هفته به غیر از روزهای جمعه نیم ساعت قبل از اذان ظهر، از شبکه استانی سیمای آذربایجان غربی تهیه و پخش می شود .

زندگی روزمره انسان مسلمان در جامعه ایران که هر روز بیش از پیش ، تحت تاثیر زندگی ماشینی و فرهنگ غربی قرار می گیرد و می بایست تفاوتهای ملموسی با زندگی سایر انسانها در جوامع بشری غیر مسلمان داشته باشد ، چه اینکه تکالیف و وظایف و فرائض متفاوتی در دین مبین اسلام برای یک فرد مسلمان تعریف گردیده است ، یکی از این تکالیف و فرایض ، ایستادن به عبادت و نیایش خداوند باریتعالی و طلب عفو و بخشش برای گناهان و یاری و کمک خواستن جهت کسب روزی حلال و بجا آوردن شکر سلامتی در میانه هر روز از زندگی می باشد . در این برنامه از پیامک و تلفنهای مردمی با حضور کارشناس مذهبی پاسخ داده می شود .

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

عوامل تولید:

تهیه کنندگان : سخی نیا و خوش نهاد

دستیاران تهیه : عباسی - اسکندری

کارگردان : خانم چکمه دوزی

منشی صحنه : خانم اسماعیلی نیا

تصویربرداران : بدرقه – حسینی - جعفرزاده - رفیع الدین و رستم زاده

مجریها : شیرزاد ، رزازی ، قلیزاده ، شاهی و ترکمانیانجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ