اجابت چاغلاری ( 12:55 الی 13:30)

اجابت چاغلاری که بصورت روتین تهیه و تولید می شود ویژه برنامه اذان ظهر است، که به مدت 35 الی 40 دقیقه با آیتم های معارفی مختلف از جمله معرفی شهیدان استان، اعلام اذان شهرستان های استان، بحث گزارش و کارشناسی، خطبه ای از نهج البلاغه، پاسخ به سئالات شرعی، تهیه می گردد . از دیگر آیتم های برنامه می توان به معرفی مساجد و شخصیت های دینی استان  اعم از قاریان، پیرغلامان، مکبرها، روضه خوان ها ،شاعران و نویسندگان و همچنین معرفی  کتاب ، بازگویی خاطرات امدادهای غیبی در جبهه، نام برد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : آذرخش

گوینده : حاجی وندایی

تاریخ تولید: 1399