اجابت چاغلاری

برنامه اجابت چاغلاری به صورت مجله ای هر روز قبل از اذان ظهر به افق ارومیه جهت تبیین مسائل معارفی و ایجاد فضای معنوی برای شنوندگان تهیه و پخش می شود . در این برنامه تلاش می شود مسائل مذهبی ، قرآنی و شیوه صحیح زندگی دینی آموزش داده شود ، برنامه لحظات معنوی قبل از اذان ظهر و به منظور ترویج فرهنگ صحیح اقامه نماز و آموزش احکام شرعی و ... تهیه و تولید می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : هادی قدرپوران

مجری : آقای میرزاجانی

تاریخ تولید: 1395