جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

ابتدایی ها تعطیل هستند !

ابتدایی ها تعطیل هستند !


ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی

ابتدایی ها تعطیل هستند !

 

 

 

به استناد اطلاعیه آموزش و پرورش استان، شیفت بعد از ظهر مدارس ابتدایی نواحی یک و دو ابتدایی ها تعطیل هستند !شهر ارومیه و مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول بخش انزل و همچنین شیفت بعد از ظهر مدارس پیرانشهر امروز ۲۵ بهمن تعطیل است. لازم است دانش آموزان ضمن لذت بردن از زیبایی های زمستان با پوشیدن لباس گرم کمی هم برف بازی کنند.