ائل سوزی

برنامه ائل سوزی در ایام نوروز با بهره گیری از فرهنگ فولکلور منطقه و رویکرد ادبیات کهن بومی و محلی هر روز از صدای مرکز آذربایجان غربی تقدیم مخاطبان می شود . این برنامه سعی دارد به سازها ، آواها و داستانهای کهن موجود در کلام عاشق های محلی و توانمندیهای آنان در ارائه فرهنگ اصیل منطقه و آداب و رسوم مردم آذربایجان که در آن ارزشهای انسانی و اسلامی نهفته است بپردازد تا مخاطبان با اسطوره ها و دلاورمردان سرزمین آباء و اجدادی خود بیشتر آشنا شوند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: رسول زاده

مجری:خوش نهاد وندایی

گزارشگر:محمدزاده

تاریخ تولید: 1399