جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب کودکان بی سرپرست.

نان به نرخِ انسانیت! 96/11/24
نان به نرخِ انسانیت! 96/11/24
مردم ارومیه با نیت کمک به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، نان های قناد انسان دوستِ ارومیه ای را بر روی دست می برند.
شیرینی به کام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 96/03/07
شیرینی به کام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 96/03/07
در یک اقدام خداپسندانه قناد ارومیه ای تمام فروش روز اول ماه مبارک رمضان واحد صنفی خود را به کودکان بی سرپرست اختصاص داد.
شیرینی به کام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی
شیرینی به کام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
در یک اقدام خداپسندانه قناد ارومیه ای تمام فروش روز اول ماه مبارک رمضان واحد صنفی خود را به کودکان بی سرپرست اختصاص داد.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب کودکان بی سرپرست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد